Ambiciózne ciele v obnoviteľnej energii prestavujú kľúčový pilier v boji proti klimatickým zmenám

Ambiciózne ciele v obnoviteľnej energii prestavujú kľúčový pilier v boji proti klimatickým zmenám | SNP Capital Energy

Európska únia dosiahla dočasnú dohodu o vyšších cieľoch v oblasti obnoviteľnej energie, čo predstavuje dôležitý pilier plánu boja proti klimatickým zmenám a ukončenia závislosti od ruských fosílnych palív. Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady, ktorí zastupujú členov EÚ, sa dohodli, že do roku 2030 sa 27-členná EÚ zaviaže získavať 42,5 % svojej energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú veterná a solárna energia, s potenciálnym zvýšením až na 45 %.

Cieľ EÚ do roku 2030

Cieľom je dosiahnuť 32 % podiel obnoviteľnej energie. V roku 2021 získala EÚ 22 % svojej energie z obnoviteľných zdrojov, pričom úroveň sa medzi krajinami výrazne líšila. Švédsko viedlo medzi 27 krajinami EÚ so svojím 63 % podielom obnoviteľnej energie, zatiaľ čo v Luxembursku, na Malte, v Holandsku a Írsku tvoria obnoviteľné zdroje menej ako 13 % celkovej spotreby energie. Rýchly prechod na obnoviteľnú energiu je kľúčový, ak má EÚ splniť svoje ciele v oblasti zmeny klímy, vrátane právne záväzného cieľa znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov o 55 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990.

Ambiciózne ciele v obnoviteľnej energii prestavujú kľúčový pilier v boji proti klimatickým zmenám - SNP Capital Energy

Priemysel a obnoviteľné zdroje

Krajiny EÚ budú musieť zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v sektore dopravy na 29 %. Priemysel EÚ by mal zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov o 1,6 % ročne, pričom 42 % vodíka, ktorý využíva, by malo pochádzať z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 a 60 % do roku 2035. Smernica stanovuje aj ciele pre budovy a snaží sa urýchliť povoľovacie procesy pre projekty zelenú energiu. Ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov získali na význame po ruskej invázii na Ukrajinu, keďže EÚ sa zaviazala ukončiť svoju závislosť od ruských fosílnych palív do roku 2027 a plánuje to urobiť najmä prostredníctvom lokálne vyrábanej nízkouhlíkovej energie.

Dosiahnutie nových cieľov si vyžiada masívne investície do veterných a solárnych fariem, zvýšenie výroby obnoviteľných plynov a posilnenie európskych energetických rozvodných sietí, aby bolo možné integrovať viac čistej energie. Európska komisia uviedla, že do roku 2030 budú potrebné dodatočné investície vo výške 113 miliárd eur (123 miliárd USD) do infraštruktúry obnoviteľnej energie a vodíka, aby krajiny EÚ prestačili spoliehať sa na ruské fosílne palivá. Aby sa dohoda stala zákonom, je zvyčajne potrebné schválenie parlamentom EÚ a členskými krajinami EÚ.

Buďte pevným základom vašej zelenej budúcnosti

Zverte svoju budúcnosť do našich rúk a užívajte si benefity, ktoré prináša zelená energia. Máme viac ako 20 rokov skúseností v energetike, investičných projektoch a s prácou s hedgeovými fondami a obchodnou burzou.

Staňte sa súčasťou spoločnosti a ľudí, ktorí svojím zasadením pracujú v rámci energetického a kapitálového sektoru s oddanosťou a vášňou. Naším cieľom je vytvárať dlhodobé vzťahy s tými, ktorí veria v hodnoty týchto odvetví a svoje úsilie venujú ich napredovaniu.

Staňte sa súčasťou

  • SNP Capital Energy s. r. o.
  • Námestie osloboditeľov 3/A 040
  • 01 Košice - mestská časť Juh
  • IČO: 55157742
  • DIČ: 2121885436
  • IČ DPH: SK2121885436
  • IBAN: SK40 0200 0000 0047 2517 2158
  • faktury@snpenergy.com

Aktívne spolupracujeme so špičkou na trhu. Hľadáme spolu inovatívne fotovoltické riešenia a vyvíjame technológie, ktoré pomáhajú znižovať náklady na energie a šetriť životné prostredie.

Staňte sa našim partnerom