DLHOPISY SNP ENERGY
S VÝNOSOM UŽ OD 9%

Ponúkame jedinečnú príležitosť investovať do dlhopisov spojených s našimi prosperujúcimi projektami, do ktorých vkladáme všetku energiu. Staňte sa partnerom tímu ľudí, ktorí celé dekády pracujú v energetickom a kapitálovom sektore s oddanosťou, vášňou, no najmä s výsledkami.

Výnos
9% p.a.
Investícia
od 2000€
Vyplácanie
Polročne
SNP Icon

Vaša investícia

10 000 €

Ročný výnos vyplácaný každý polrok

900 €
Projects SNP Energy
SNP Energy icon

Investujte do našich zelených dlhopisov a zakoreňte svoje peniaze v ekologickej raste.

Dlhopisy Panel

Dlhopisy SNP Energy

SNP Energy icon

Investovaním do dlhopisov SNP Energy sa stávate hnacou silou k zelenej transformácii a rozvoju komunít či celých regiónov.

Staňte sa partnerom tímu odborníkov, ktorí celé roky pracujú v energetickom a kapitálovom sektore so špecializáciou na zelenú transformáciu. Sme oddaní hodnotám týchto odvetví a naším cieľom je budovať dlhodobé vzťahy s tými, ktorí zdieľajú našu víziu.

V rámci tejto spolupráce vám otvárame jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou SNP Energy a podporiť naše prosperujúce projekty prostredníctvom investícií do zelených dlhopisov. Týmto spôsobom môžete nielen prispievať k nášmu spoločnému rastu a rozvoju, ale aj aktívne podporovať udržateľnosť a zelený rozvoj vo vašom okolí, čo má pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie.

Dlhopisy SNP Energy ponúkajú konkurencieschopné výnosy, diverzifikujú investičné portfólio a podporujú projekty zamerané na obnoviteľnú energiu a udržateľný rozvoj. Investovať znamená podporiť inovácie, udržateľnú budúcnosť a zlepšiť kvalitu života pre všetkých. Staňte sa súčasťou našej vízie pre lepšiu a ekologickú budúcnosť, staňte sa partnerom SNP Energy.

Základné parametre emisie

Eminent SNP Capital Energy s.r.o.
Názov emisie Dlhopis SNP Energy 10/2026
Celkový objem emisie 698 000 EUR
Dátum emisie 11.09.2023
Menovitá hodnota dlhopisu 2 000 EUR
Úrok 9%
Termín výplaty úrokov polročne
Emisný kurz 100%
Koniec upisovacieho obdobia 31.03.2024
Dátum splatnosti 01.10.2026
Spätné odstúpenie Áno
Prevoditeľnosť dlhopisu Áno
ISIN SK4000023701

Často kladené otázky o dlhopisoch

Dlhopis je dlhový cenný papier, s ktorým je spojené právo jeho majiteľa na splatenie menovitej hodnoty a vyplatenie výnosu k určitému dátumu. Zároveň je povinnosťou emitenta splatiť menovitú hodnotu majiteľovi a prislúchajúci výnos.

Alikvotný úrokový výnos (AÚV) prináleží majiteľovi dlhopisu ako časť výnosu v prípade, že ho nedrží do najbližšieho rozhodného dňa pre výplatu výnosu.

Predstavujú základnú charakteristiku, práva a povinnosti vyplývajúce z vydania resp. držby cenného papiera, ako sú napr. menovitá hodnota, kupón, splatnosť, výplatné miesto a pod.

Je to peňažná suma, na ktorú znie dlhopis a ktorú je emitent povinný vyplatiť majiteľovi pri splatnosti dlhopisu.

V emisných podmienkach dlhopisu musí byť uvedené, kedy je dlhopis splatný, teda presný dátum, kedy emitent investorovi vyplatí späť menovitú hodnotu dlhopisu.

Je to suma úrokov, ktoré získava majiteľ dlhopisu počas jeho držania.

Buďte pevným základom vašej zelenej budúcnosti

Zverte svoju budúcnosť do našich rúk a užívajte si benefity, ktoré prináša zelená energia. Máme viac ako 20 rokov skúseností v energetike, investičných projektoch a s prácou s hedgeovými fondami a obchodnou burzou.

Staňte sa súčasťou spoločnosti a ľudí, ktorí svojím zasadením pracujú v rámci energetického a kapitálového sektoru s oddanosťou a vášňou. Naším cieľom je vytvárať dlhodobé vzťahy s tými, ktorí veria v hodnoty týchto odvetví a svoje úsilie venujú ich napredovaniu.

Staňte sa súčasťou

  • SNP Capital Energy s. r. o.
  • Námestie osloboditeľov 3/A 040
  • 01 Košice - mestská časť Juh
  • IČO: 55157742
  • DIČ: 2121885436
  • IČ DPH: SK2121885436
  • IBAN: SK40 0200 0000 0047 2517 2158
  • faktury@snpenergy.com

Aktívne spolupracujeme so špičkou na trhu. Hľadáme spolu inovatívne fotovoltické riešenia a vyvíjame technológie, ktoré pomáhajú znižovať náklady na energie a šetriť životné prostredie.

Staňte sa našim partnerom