Myslíte ekologicky? Toto sú výhody solárnej energie, ktoré potešia nie len prírodu, ale aj vašu peňaženku

Myslíte ekologicky? Toto sú výhody solárnej energie, ktoré potešia nie len prírodu, ale aj vašu peňaženku | SNP Capital Energy

Solárna energia je jedným z najčistejších zdrojov energie, pretože neprodukuje žiadne emisie skleníkových plynov ani iné škodlivé látky, čím efektívne prispieva v boji proti klimatickým zmenám. Je to obnoviteľný zdroj energie, čo znamená, že sa nikdy nevyčerpá a môže byť používaný prakticky dookola. Tieto informácie ste počuli už asi viackrát, poďme sa však na ekologické (a v konečnom dôsledku aj ekonomické) výhody energie zo slnka pozrieť podrobnejšie.

Prečo je solárna energia naozaj „zelená“?

Je to jednoduché. Ako sme spomenuli vyššie, výroba energie zo solárnych panelov prispieva k redukcii znečistenia ovzdušia, pretože neprodukuje žiadne emisie, ako napríklad dym z komínov alebo emisie oxidu uhličitého. Získavate tak čistý zdroj energie, ktorý na svoj „pohon“ nepotrebuje dodávanie ropy, zemného plynu či uhlia do elektrární.

Samozrejme, mnohí môžu namietať, že solárne panely na budovách nie sú naozaj také zelené, ako sa zdá, a ekologickosť panelov znižujú emisie vyprodukované počas ich výroby či ich preprava. Avšak fotovoltické panely dokážu vykompenzovať emisie spojené s ich výrobou už do pár rokov. Podľa portálu The Renewable Energy Hub ušetrí štandardný solárny panel viac ako 900 kg emisií CO2 ročne, čo má za následok uhlíkovú návratnosť za zhruba 1,6 roka.

Skutočnosť je navyše taká, že za takmer polovicou všetkých emisií uhlíka stoja práve budovy, pričom spoľahlivé systémy postavené na solárnej energii môžu tento pomer výrazne znížiť. Hovoríme o ročnej úspore zhruba štyroch ton emisií CO2, čo predstavuje až stovku vysadených stromov za rok.

Myslíte ekologicky? Toto sú výhody solárnej energie, ktoré potešia nie len prírodu, ale aj vašu peňaženku - SNP Capital Energy

Ochrana zdravia a biodiverzity

Využívanie solárnej energie dramaticky znižuje emisie skleníkových plynov a našu závislosť od fosílnych palív. Prispievame tým k ochrane prírody a biodiverzity, pretože energia zo slnka pomáha nahrádzať tieto škodliviny, ktoré sú spojené s degradáciou prírodných prostredí.

Neprehliadnuteľný je aj zdravotný aspekt slnečnej energie. Redukcia látok znečisťujúcich ovzdušie znamená zmierňovanie ťažkostí pri dýchaní, predchádza astmatickým záchvatom a takisto je dokázané, že energia zo slnka má pozitívny vplyv aj na znižovanie počtu prípadov chronickej bronchitídy či kardiovaskulárnych problémov.

A teraz tie financie..

Solárna energia je najdostupnejšia a najčistejšia forma obnoviteľnej energie a zároveň najkratšia cesta k energetickej nezávislosti. Predstavuje totiž minimálne výdavky za vyprodukovanú energiu, čím si tvoríte finančnú rezervu dôležitú najmä v týchto turbulentných časoch.

Fotovoltické panely taktiež zvyšujú hodnotu vašej nehnuteľnosti. Fungujú tiež ako dodatočná izolácia strechy vášho domu, čo smeruje k ďalšej úspore nákladov. Inštaláciu panelov viete vďaka spoľahlivému partnerovi znížiť na nulu – napríklad spoločnosť SNP Energy buduje solárne panely na budovy po celom Slovensku na svoje náklady. Jej víziou je vďaka inováciám rozšíriť dostupnosť solárnych elektrární a prinášať tak šetrenie na dvoch frontoch - ušetriť naše okolie od emisií a verejné rozpočty od nadbytočných nákladov. Dáva tak priestor na ďalší rozvoj miestnej infraštruktúry a komunít. V neposlednom rade, inštaláciou fotovoltických panelov podporujete aj vznik nových pracovných miest, keďže záujem o tento trend je čoraz vyšší.

Buďte pevným základom vašej zelenej budúcnosti

Zverte svoju budúcnosť do našich rúk a užívajte si benefity, ktoré prináša zelená energia. Máme spolu viac ako 20 rokov skúseností v energetickom odvetví a investičných projektoch.

Staňte sa súčasťou tímu ľudí, ktorí celé dekády pracujú v energetickom a kapitálovom sektore s oddanosťou, vášňou, no najmä s výsledkami. Naším cieľom je vytvárať dlhodobé vzťahy s tými, ktorí veria v hodnoty a budúcnosť týchto odvetví a svoje úsilie venujú ich napredovaniu.

Staňte sa súčasťou

  • SNP Capital Energy s. r. o.
  • Námestie osloboditeľov 3/A 040
  • 01 Košice - mestská časť Juh
  • IČO: 55157742
  • DIČ: 2121885436
  • IČ DPH: SK2121885436
  • IBAN: SK40 0200 0000 0047 2517 2158
  • faktury@snpenergy.com

Aktívne spolupracujeme so špičkou na trhu. Hľadáme spolu inovatívne fotovoltické riešenia a vyvíjame technológie, ktoré pomáhajú znižovať náklady na energie a šetriť životné prostredie.

Staňte sa našim partnerom