Prečo potrebujeme investovať do ekologických riešení viac ako kedykoľvek predtým?

Prečo potrebujeme investovať do ekologických riešení viac ako kedykoľvek predtým? | SNP Capital Energy

Smartfóny, inteligentné domáce spotrebiče, elektromobily... Moderné technológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov, si pýtajú daň v podobe neustáleho nárastu spotreby energie. Nehovoríme pritom len o domácnostiach, no najmä podnikoch, mestách a veľkých výrobných závodoch, ktoré pre vysokú spotrebu patria medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia.

Pri pohľade na túto výzvu musíme rozvíjať spôsoby, ako energiu využívať a získavať efektívnejšie a čistejšie, no najmä ako zabezpečiť, aby náš rastúci apetít na elektrickú energiu nebol na úkor životného prostredia.

 

Ako môžeme ako jednotlivci a spoločnosť prispieť k riešeniu tejto výzvy a využiť príležitosti, ktoré nám moderné technológie ponúkajú? Pozrime sa na to spoločne.

Nárast spotreby o 60%

Najprv zopár faktov. Každoročne narastá spotreba elektrickej energie v priemere o 2–3 %, čo má hlboké a rozsiahle dôsledky pre spoločnosť, ekonomiku a životné prostredie. V roku 2021 globálna spotreba energie vzrástla až o 5,8 %, a dostala sa tak na úroveň z obdobia pred pandémiou. Až 80 % svetovej energie sa pritom stále ťaží z fosílnych palív.

Ak sa pozrieme na posledné dekády, v roku 2020 bola spotreba elektrickej energie až o 60% vyššia oproti roku 2000.

Tento rapídny nárast je poháňaný niekoľkými faktormi, vrátane rozvoja nových technológií, elektrifikácie dopravy, rastu svetovej populácie či spomínanej zvyšujúcej sa závislosti na digitálnych technológiách.

S nárastom počtu domácností, ktoré využívajú inteligentné zariadenia a elektrické spotrebiče, sa zvyšuje aj individuálna spotreba. Paralelne s tým nám ekonomický rast a industrializácia prinášajú nové podniky a výrobné procesy, ktoré vyžadujú stále viac energie.

Progres prináša obrovské výzvy

Ak nebudeme adekvátne reagovať na naše narastajúce potreby, môžeme čeliť riziku neistoty v dodávke energie a rastúcim cenám elektrickej energie. Najväčšou výzvou je teda potreba väčších a efektívnejších energetických zdrojov.

Čoraz väčšia závislosť na elektrickej energii kladie značný tlak na existujúce energetické infraštruktúry, čo vedie k vyššiemu riziku výpadkov a narušeniu dodávky. S rastom spotreby sa zvyšuje aj emisná stopa, pretože väčšina svetovej energie je stále generovaná z fosílnych palív.

Ekologické a ekonomické dôsledky tejto situácie sú obrovské. Rastúce emisie skleníkových plynov zhoršujú klimatické zmeny a ohrozujú životné prostredie. Súčasne sa zvyšuje nákladová záťaž pre podniky a domácnosti, čo môže ovplyvniť sociálnu spravodlivosť a kvalitu života. Efektívne čeliť týmto výzvam vyžaduje komplexné riešenia, ktoré integrujú udržateľné technológie, efektívne energetické využitie a aktívnu spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom.

Solárne elektrárne – cesta k energetickej nezávislosti

Na riešenie narastajúcich výziev spojených s nárastom spotreby elektrickej energie sa ukazujú ako čoraz efektívnejšie investície do ekologických a zelených technológií, najmä solárnych elektrární. Tieto technológie ponúkajú niekoľko kľúčových prínosov, ktoré môžu pomôcť zmierňovať následky rastúcej spotreby a zároveň prispievať k udržateľnejšiemu energetickému systému.

 • Obnoviteľná energia: Solárne elektrárne sú zdrojom obnoviteľnej energie, ktorý nevyužíva fosílne palivá a neprodukuje emisie skleníkových plynov počas svojej prevádzky. Týmto spôsobom prispievajú k zníženiu celkovej uhlíkovej stopy a pomáhajú bojovať proti klimatickým zmenám.
 • Lokálna výroba energie: Solárne elektrárne môžu byť implementované v blízkosti miest spotreby, čím sa minimalizujú straty energie spojené s prenosom cez veľké vzdialenosti. To zabezpečuje lokálnu produkciu energie a znižuje potrebu masívnej infraštruktúry na prenos.
 • Znižovanie závislosti na fosílnych palivách: Investície do solárnych technológií prispievajú k diverzifikácii zdrojov energie a zníženiu závislosti na nestabilných cenách fosílnych palív. Týmto spôsobom môžu mať pozitívny vplyv na energetickú bezpečnosť a odolnosť ekonomiky voči kolísaniam na trhu s palivami.
 • Zvýšená energetická efektívnosť: Solárne technológie sa stále zdokonaľujú a stávajú sa čoraz efektívnejšími. Nové inovácie v oblasti solárnych panelov a systémov zvyšujú ich výkon a znižujú náklady na výrobu elektrickej energie.
 • Podpora inovácií a ekonomického rastu: Investície do solárnych elektrární poskytujú podporu pre výskum, vývoj a implementáciu nových technológií. To vytvára nové pracovné miesta a stimuluje ekonomický rast v sektore obnoviteľnej energie.

Okrem ekonomických výhod stoja za trendom investovania do solárnych elektrární aj výrazné sociálne a ekologické benefity. Pozrime sa teda na spoločenský a environmentálny rozmer, ktorý nám energie zo slnka prináša:

 • Vytváranie lokálnych pracovných príležitostí: Implementácia solárnych projektov zvyšuje dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile, čím vytvára nové pracovné príležitosti v oblasti inštalácií, údržby a monitorovania solárnych elektrární. To môže pozitívne ovplyvniť miestne komunity a stimulovať hospodársky rast v danom regióne.
 • Podpora energetickej nezávislosti komunít: Solárne elektrárne môžu byť integrované do miestnych energetických systémov, čím poskytujú komunitám väčšiu energetickú nezávislosť. To znamená, že môžu efektívnejšie využívať miestne zdroje a nemusia sa toľko spoliehať na externých dodávateľov energie.
 • Zlepšenie kvality ovzdušia: Prevádzka solárnych elektrární neprodukuje emisie skleníkových plynov ani ďalšie znečisťujúce látky, čo prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia. Tento environmentálny prínos má priamy vplyv na zdravie miestnych obyvateľov a celkovú udržateľnosť prostredia.
 • Znižovanie emisií skleníkových plynov: Solárne elektrárne sú nízkouhlíkovým zdrojom energie, čo znamená, že prispievajú k zníženiu celkových emisií skleníkových plynov. Tento prínos je kľúčový v kontexte boja proti klimatickým zmenám a ochrane životného prostredia.
 • Zapojenie komunity do zelenej transformácie: Investície do solárnych projektov angažujú miestne komunity a robia ich súčasťou trvalo udržateľného vývoja. Občania majú možnosť investovať do projektov, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia a zvyšujú energetickú efektívnosť.

Výzvy môžeme prekonať spoločne

V SNP Energy sme našli spôsob, ako efektívne čeliť výzvam spojeným s neustálym rastom potreby elektrickej energie. Stavili sme na čistý, obnoviteľný a neobmedzený zdroj, ktorý ponúka stabilný prísun elektrickej energie – solárnu energiu.

Prostredníctvom nášho komunitného projektu budujeme solárne elektrárne na strechy budov v mestách a obciach v rôznych kútoch Slovenska a prispievame k ich energetickej nezávislosti a udržateľnému rozvoju. Inštalácia je bezplatná a obce platia len za spotrebovávanú energiu, ktorá je násobne nižšia ako trhová. Investície do solárnych projektov nielenže prispievajú k ochrane životného prostredia a zníženiu emisií, ale zároveň otvárajú dvere pre ekonomický rast a nové pracovné miesta.

Solárne elektrárne tak pre nás predstavujú komplexné riešenie, ktoré zahŕňa nielen ekonomické výhody, ale aj sociálne a ekologické zlepšenia pre miestne komunity a celú spoločnosť.

Navyše, s nárastom povedomia o klimatických zmenách a výzvach spojených s fosílnymi palivami, sa k udržateľnejším riešeniam čoraz častejšie obracajú aj investori. Technológie využívajúce obnoviteľné zdroje ponúkajú nielen ekologické výhody, ale aj finančné benefity pre tých, ktorí sa rozhodnú investovať do tohto sektora.

Riešenia energetickej otázky sú k dispozícii, a ak sa spojíme v snahe investovať do obnoviteľných zdrojov energie a zelených projektov, môžeme nie len úspešne čeliť náročným výzvam, ale aj vytvárať udržateľnejšiu a prosperujúcu budúcnosť pre všetkých.

Buďte pevným základom vašej zelenej budúcnosti

Zverte svoju budúcnosť do našich rúk a užívajte si benefity, ktoré prináša zelená energia. Máme viac ako 20 rokov skúseností v energetike, investičných projektoch a s prácou s hedgeovými fondami a obchodnou burzou.

Staňte sa súčasťou spoločnosti a ľudí, ktorí svojím zasadením pracujú v rámci energetického a kapitálového sektoru s oddanosťou a vášňou. Naším cieľom je vytvárať dlhodobé vzťahy s tými, ktorí veria v hodnoty týchto odvetví a svoje úsilie venujú ich napredovaniu.

Staňte sa súčasťou

 • SNP Capital Energy s. r. o.
 • Námestie osloboditeľov 3/A 040
 • 01 Košice - mestská časť Juh
 • IČO: 55157742
 • DIČ: 2121885436
 • IČ DPH: SK2121885436
 • IBAN: SK40 0200 0000 0047 2517 2158
 • faktury@snpenergy.com

Aktívne spolupracujeme so špičkou na trhu. Hľadáme spolu inovatívne fotovoltické riešenia a vyvíjame technológie, ktoré pomáhajú znižovať náklady na energie a šetriť životné prostredie.

Staňte sa našim partnerom