Ako znížiť svoju ekologickú stopu? Komplexný návod pre firmy, samosprávy a verejné

Ako znížiť svoju ekologickú stopu? Komplexný návod pre firmy, samosprávy a verejné | SNP Capital Energy

Výroba, rozširovanie infraštruktúry, energetická spotreba, ale aj nadmerné používanie jednorazových plastov.. To všetko prispieva k nárastu naše ekologickej stopy. Predstavuje mieru vplyvu našich aktivít na životné prostredie, meranú v jednotkách spotrebovanej pôdy, vody a emisií skleníkových plynov. S každým krokom, či už vo výrobe, správe odpadu alebo doprave, zanechávame stopy, ktoré výrazne ovplyvňujú našu planétu.

Zníženie ekologickej stopy teda už nepredstavuje len morálnu povinnosť, ale aj významný strategický krok. Kultivácia udržateľných postupov zvyšuje firemnú image, ale aj jej efektívnosť, čo má priamy vplyv na jej konkurencieschopnosť a vzťahy s verejnosťou.

Ako teda znížiť svoju ekologickú stopu a prispieť tak udržateľnému rastu? Spolu s našimi odborníkmi sme pre vás vypracovali 10 základných rád.

Znižovanie ekologickej stopy vám dáva konkurenčné výhody

Štatistiky jasne ukazujú, že priemyselné aktivity patria medzi hlavných producentov skleníkových plynov a iných znečisťujúcich látok. Len v Európe sa priemyselný sektor podieľa na emisiách viac ako 2,5 miliardy ton skleníkových plynov ročne, čím prispieva k narastajúcej ekologickej stope celého kontinentu.

Eliminácia ekologickej stopy sa však nespája len s etickými princípmi – je to aj strategická potreba pre firmy, obce a verejné inštitúcie. Organizácie, ktoré sa angažujú v aktívnom znižovaní svojej ekologickej stopy, získavajú okrem čistejšieho životné prostredie konkurenčnú výhodu. Pristúpenie k udržateľnejším postupom vedie k posilneniu firemnej reputácie a zároveň zabezpečuje, že organizácia nie je iba súčasťou problému, ale aktívnym riešením.

Výhody zníženia ekologickej stopy:

 • Redukcia prevádzkových nákladov: Zníženie spotreby energie a optimalizácia výrobných procesov vedú k okamžitému znižovaniu prevádzkových nákladov. V obciach a mestách to znamená viac finančných prostriedkov na investície do infraštruktúry, komunity a ďalších verejných služieb.
 • Prístup k novým trhom a klientom: Udržateľné postupy majú stále väčšiu hodnotu v očiach verejnosti. Pre obce a mestá to znamená silnejší vzťah s obyvateľmi a príťažlivejšie prostredie pre podnikanie, pre firmy zasa vyššiu kredibilitu a väčší počet potenciálnych klientov.
 • Inovácie a efektívnosť: Procesy zamerané na zníženie ekologickej stopy vyžadujú inovácie, čo vedie k objavovaniu nových, efektívnejších spôsobov riadenia verejných služieb a fungovania samosprávy.
 • Normy a ďalšie certifikácie: Certifikácie v oblasti udržateľnosti poskytujú organizáciám jasný rámec pre dosahovanie environmentálnej excelentnosti. Pre verejné inštitúcie to znamená dôveryhodnosť v očiach občanov. Zverejňovanie informácií o udržateľnosti zároveň zvyšuje transparentnosť samosprávy a pomáha riadiť environmentálne riziká.
 • Záväzky v rámci udržateľných cieľov: Mestá a obce si môžu stanoviť vlastné ciele v oblasti udržateľnosti, čím zvyšujú atraktivitu svojho územia a zároveň motivujú obyvateľov k zodpovednejšiemu správaniu. Podobne to funguje aj vo firmách – lojálnejší zamestnanci, vyššia atraktivita zamestnávateľa či pozitívne PR.

10 rád, ako firmy, obce a verejné inštitúcie môžu znížiť svoju ekologickú stopu

Udržateľnosť nie je iba trend, ale nevyhnutnosť, ak naozaj chcete tvoriť lepšiu budúcnosť pre našu planétu. Vypracovali sme pre vás preto 10 rád, ktoré detailne rozoberajú, ako môžete účinne a aktívne znížiť svoj ekologický vplyv.

Od implementácie obnoviteľných energetických riešení až po podporu udržateľného verejného obstarávania - každý krok má potenciál viesť k udržateľnejšej a konkurencieschopnej budúcnosti.

 • Implementácia udržateľných energetických riešení: Prispievajte k zníženiu emisií tým, že prejdete na obnoviteľné zdroje energie. Inštalácia solárnych elektrární a využívanie obnoviteľných zdrojov pomáhajú znižovať závislosť na fosílnych palivách a zároveň šetrí životné prostredie.
 • Efektívne odpadové riadenie: Aktívne sa zapojte do recyklácie, minimalizácie odpadu a podporujte používanie obnoviteľných materiálov. Efektívne odpadové riadenie znižuje negatívny vplyv na životné prostredie a podporuje udržateľný cyklus materiálov.
 • Energetická efektívnosť budov: Modernizujte svoje budovy s cieľom zlepšiť ich energetický výkon. Investície do efektívnejších systémov kúrenia, vetrania a osvetlenia môžu viesť k dlhodobo nižším energetickým nákladom.
 • Zavedenie udržateľných pracovných postupov: Podporujte ekologické postupy a poskytnite zamestnancom príležitosť vzdelávať sa v oblasti udržateľnosti. Zapojenie zamestnancov do iniciatív môže viesť k aktívnej podpore udržateľných pracovných postupov.
 • Podpora udržateľných dopravných riešení: Vytvárajte cyklistické trasy, podporujte hromadnú dopravu a investujte do elektrických vozidiel. Tieto kroky môžu viesť k zníženiu emisií CO2 a zlepšiť kvalitu ovzdušia v lokalite.
 • Zavedenie environmentálnych politík: Vypracujte a implementujte politiky zamerané na udržateľnosť. Jasná environmentálna politika poskytuje rámec pre dosahovanie konkrétnych cieľov a zavádza zodpovednosť za udržateľné rozhodnutia.
 • Podpora udržateľného verejného obstarávania: Preferujte dodávateľov so udržateľnými postupmi pri verejnom obstarávaní. Týmto spôsobom môžete presadzovať udržateľné normy nielen vo svojej organizácii, ale aj v celej dodávateľskej sieti.
 • Osveta a participácia verejnosti: Zvyšujte povedomie o udržateľnosti a zabezpečte vzdelávanie občanov. Zainteresovaná a informovaná verejnosť môže efektívne prispieť k udržateľným cieľom organizácie.
 • Znižovanie vplyvu na vodu: Implementujte riešenia na úsporu vody a ochranu vodných zdrojov. Zníženie vplyvu na vodu zahŕňa nielen efektívne využívanie vody, ale aj ochranu vodných ekosystémov.
 • Zavádzanie udržateľných technologických inovácií: Investujte do technológií, ktoré minimalizujú ekologický dopad. Udržateľné technologické inovácie môžu viesť k výraznému zlepšeniu efektívnosti a zníženiu environmentálneho zaťaženia organizácie.

Buďte o krok vpred s SNP Energy

Inštalácia solárnych elektrární predstavuje významný strategický krok k zníženiu svojej ekologickej stopy. Dôležité je preto nič nepodceniť a mať po svojom boku spoľahlivého a skúseného partnera, akým je spoločnosť SNP Energy, ktorá sa špecializuje na obnoviteľné energetické riešenia. S nami získate nielen kvalitné technologické riešenia, ale aj odbornú pomoc pri plánovaní, implementácii a údržbe solárnych systémov.

Spolupráca s overenými dodávateľmi s desiatkami rokov skúseností v energetike a investíciách nesie so sebou nielen ekologické výhody, ale aj obchodné prínosy. Vďaka získaným certifikátom o udržateľnosti zvyšujete svoju dôveryhodnosť v očiach zákazníkov, zamestnancov či verejnosti. Okrem toho môže spolupráca na poli udržateľnosti zlepšiť váš celkový obraz a prilákať investorov, ktorí sú stále viac orientovaní na udržateľné a zodpovedné podnikanie.

Firmy tak prostredníctvom inovatívnych energetických riešení nie len šetria životné prostredie, ale aj budujú silný obchodný fundament pre budúcnosť. Nehovoriac o ušetrených finančných prostriedkoch, ktoré solárne elektrárne so sebou prinášajú.

Výzvou pre verejné subjekty teda zostáva implementovať spomínané opatrenia a prevziať zodpovednosť za svoju ekologickú stopu. Staňte sa s nami hnacou silou pre ekologickú zmenu. Implementácia udržateľných opatrení nie je len investíciou do životného prostredia, ale aj do vlastnej trvalej udržateľnosti a konkurencieschopnosti.

Buďte pevným základom vašej zelenej budúcnosti

Zverte svoju budúcnosť do našich rúk a užívajte si benefity, ktoré prináša zelená energia. Máme viac ako 20 rokov skúseností v energetike, investičných projektoch a s prácou s hedgeovými fondami a obchodnou burzou.

Staňte sa súčasťou spoločnosti a ľudí, ktorí svojím zasadením pracujú v rámci energetického a kapitálového sektoru s oddanosťou a vášňou. Naším cieľom je vytvárať dlhodobé vzťahy s tými, ktorí veria v hodnoty týchto odvetví a svoje úsilie venujú ich napredovaniu.

Staňte sa súčasťou

 • SNP Capital Energy s. r. o.
 • Námestie osloboditeľov 3/A 040
 • 01 Košice - mestská časť Juh
 • IČO: 55157742
 • DIČ: 2121885436
 • IČ DPH: SK2121885436
 • IBAN: SK40 0200 0000 0047 2517 2158
 • faktury@snpenergy.com

Aktívne spolupracujeme so špičkou na trhu. Hľadáme spolu inovatívne fotovoltické riešenia a vyvíjame technológie, ktoré pomáhajú znižovať náklady na energie a šetriť životné prostredie.

Staňte sa našim partnerom